Pomysł / feature

Możliwość wysyłania dowolnego powiadomienia

Użytkownik powinien mieć możliwość wysłania także dowolnego powiadomienia widocznego dla społeczności, nie tylko tych zdefiniowanych. Obie funkcje - zdefiniowane wcześniej powiadomienie wysyłane do wybranych osób i/lub społeczności oraz powiadomienie dowolne wpisywane w danym momencie i widoczne dla społeczności - powinny istnieć niezależnie obok siebie.

Voting

1 vote
1 up votes
0 down votes
Ideate
Idea No. 9