Pomysł / feature

Alarm uruchamiany z opóźnieniem czasowym

Użytkownik mógłby ustawić alarm (wysłanie powiadomienia o zagrożeniu i wykonanie ewentualnie innych czynności), który uruchomi się automatycznie, jeśli użytkownik go nie anuluje.

Przydatne, jeśli użytkownik czuje się zagrożony (np. przebywa w niebezpiecznym miejscu, podróżuje o później godzinie) i nie jest pewny, czy zdąży uruchomić alarm, np. gdy zostanie napadnięty (to m.in. alternatywa dla osób nie posiadających sprzętowego przycisku alarmowego)

Tags

Voting

1 vote
1 up votes
0 down votes
Ideate
Idea No. 3